Usluge

Informacijske tehnologije
PC

 • pregled i dijagnostika kvara
 • servis računala
 • nadogradnja računala
 • prodaja novih konfiguracija
 • pregled i dijagnostika perifernih jedinica
 • instalacija operacijskih sustava i aplikacija
 • antivirusna zaštita
 • instalacija i podešavanje interneta

Poslužitelji

 • pregled i dijagnostika kvara
 • instalacija operacijskih sustava i aplikacija na poslužiteljima
 • ćišćenje hardvera i softvera
 • podešavanje poslužitelja
 • instalacija i podešavanje novih poslužitelja
 • instalacija i podešavanje backup poslužitelja
 • installation and setup ups on server and workstations
 • instalacija i podešavanje web i email poslužitelja
 • instalacija i podešavanje virtualnih poslužitelja

Mreže

 • projektiranje i instalacija mrežnih sustava
 • umrežavanje računala i poslužitelja
 • instalacija i podešavanje mrežnih komponenti
 • instalacija i podešavanje bežičnih sustava

Poslovne aplikacije

 • izrada aplikacija za poslovanje tvrtke
 • izrada poslovnih aplikacija prema zahtjevima tvrtke i poslovnih procesa
 • ažuriranje i održavanje postojećih poslovnih aplikacija

Računalni sustavi

 • analiza, projektiranje i instalacija računalnih sustava
 • podešavanje računalnih sustava
 • kontrola i održavanje računalnih sustava
 • instalacija i održavanje sigurnosnih sustava